Berezka

Berezka jest bieszczadzką wsią nad potokiem Bereźnica i założona została ona na początku XVII wieku jako Bereska. Wieś należała do ródu Balów, właściciele wznieśli we wsi murowany dwór z fortyfikacjami, natomiast kolejni posiadacze tych ziem stworzyli przy dworze park. Cały majątek rozebrano w okresie I wojny i niestety większość parku zsotała wycięta, a zostało po …