Nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym

Miasto położone nad Wisłą w powiecie puławskim, w województwie lubelskim. Już w XI w. na terenach dzisiejszego Kazimierza Dolnego Istniała przyklasztorna osada zakonu Benedyktynów. Niespełna 100 lat później król Kazimierz sprawiedliwy przekazał teren zakonowi Norbertanek i to one, na cześć darczyńcy nazwały miejscowość Kazimierz, przymiotnik „dolny” został dodany nieco później, aby odróżnić miejscowość od Kazimierza leżącego pod Krakowem, czyli …