Startuje „Cyfrowy drogowskaz”

Za tydzień w Zamościu nastąpi nowe otwarcie programu Polska Cyfrowa Równych Szans. W jego ramach Latarnik Polski Cyfrowej, trener inaczej mówiąc trener kompetencji cyfrowych, wprowadzi chętnych zamościan w wieku 50+ w meandry zagadnień związanych z nowymi technologiami. Roztocze noclegi zaprasza. Spotkanie pod nazwą „Cyfrowy drogowskaz”, inaugurujące tę edycję ogólnopolskiej akcji, odbędzie się  w czwartek, 23 …