Zamek w Kazimierzu Dolnym

Zamek w Kazimierzu Dolnym to jedna z wielu atrakcji miasta, które ulowane jest na Lubelszczyźnie. Jest to unikalny w Polsce zabytek średniowiecznej architektury obronnej. Według zapisków Jana Długosza zamek został wybudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego w latach 40. XIV wieku. Budowle te zachowane przez wieki to dokument historii regionu i kraju, świadectwo powstania i średniowiecznej …