Lekcje Muzealne w Atmie

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, przygotowało ofertę edukacyjną w postaci lekcji muzealnych w roku szkolnym 2014/15. Zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły średnie, klasy maturalne. Kościelisko noclegi zaprasza.

„Atma” to miejsce wyjątkowe, jedyne na świecie muzeum biograficzne przybliżające barwną postać wybitnego polskiego kompozytora. Lekcje muzealne w zabytkowej willi pozwolą uczniom przenieść się w klimat Zakopanego okresu międzywojennego, umożliwią przyswojenie wiedzy w ciekawym otoczeniu. Już po raz drugi muzeum włączyło się w program Cool_turalny Człowiek, zachęcamy do podbijania pieczątek podczas kreatywnych zajęć edukacyjnych właśnie u nas.

„Atma” na kilka sposobów:

1.       Lekcje muzealne (szczegółowy opis w załączniku)

Dla kogo? Uczniowie od przedszkola do szkół średnich

Tematy: PRZEDSZKOLAKI I UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (lekcja muzealna trwa 60 minut):

– Muzyczny dom – Karol Szymanowski w „Atmie”

– Kim byli harnasie – opowieść muzyczna

Tematy: GIMNAZJALIŚCI I UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (lekcja muzealna trwa 90 minut):

– Zakopiańska bohema – międzywojnie pod Tatrami

– W zakopiańskim stylu – podhalańskie inspiracje

Koszt: 10 zł/uczeń

2.       Zwiedzanie z przewodnikiem

Dla kogo? Dzieci i młodzież 5–18 lat

Temat: Życie i twórczość Karola Szymanowskiego w kontekście środowiska artystycznego w międzywojennym Zakopanem

Przewodnik dostosowuje tematykę do wieku uczestników spotkania.

Koszt: bilet wstępu + usługa przewodnicka 100 zł/grupa

3.       Zwiedzanie bez przewodnika / indywidualne / grupowe

Dla kogo? Dzieci i młodzież 5–18 lat

Temat: Życie i twórczość Karola Szymanowskiego w kontekście środowiska artystycznego Zakopanego. Korzystanie z multimediów i ekranów interaktywnych. Dla zwiedzających dostępne są albumy z fotografiami, filmy biograficzne, stanowisko do odsłuchiwania muzyki.

Koszt: dzieci i młodzieży 8–16 lat bilet w cenie 1 zł (dzieci do lat 7 bezpłatnie)

4.       Zwiedzanie bez opłat

Dla kogo: dla wszystkich

Temat: Życie i twórczość Karola Szymanowskiego w kontekście środowiska artystycznego Zakopanego. Korzystanie z multimediów i ekranów interaktywnych. Dla zwiedzających dostępne są albumy z fotografiami, filmy biograficzne, stanowisko do odsłuchiwania muzyki.

W każdą niedzielę wstęp na ekspozycję jest wolny, w godzinach od 10:00–17:00

Zwiedzanie, lekcje muzealne: wtorek – niedziela 10:00–17:00

Rezerwacje / informacje: agiewont@muzeum.krakow.pl, tel. 182020049, kom.  695981672

Umiejętności i kompetencje realizowane w ramach lekcji muzealnych:

przedszkole podstawa programowa:

wprowadzenie w świat wartości estetycznych / wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności / umiejętność zachowania w instytucjach kultury / zainteresowanie zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami regionu / wypowiedzi w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu

szkoła podstawowa podstawa programowa:

rozwijanie zdolności poznawczych / sprzyjanie rozwojowi cech osobowości / wypowiedzi w wybranych technikach plastycznych / kształcenie poczucia przynależności kulturowej przez kontakt z dziełami sztuki / rozpoznanie wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wypowiedź na ich temat / określenia czasu historycznego, wypowiedź na temat źródeł historycznych

gimnazjum podstawa programowa:

rozumienie, wykorzystywanie i refleksyjne przetwarzanie tekstów kultury / wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji / praca zespołowa / odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji / percepcja sztuki: rozróżnianie stylów i kierunków architektury i sztuk plastycznych, umieszczanie ich w odpowiednim porządku chronologicznym / rozpoznawanie cech kultury swojego regionu z uwzględnieniem wielonarodowych tradycji Polski / tworzenie wypowiedzi, uczestnictwo w dyskusji, wyrażanie i uzasadnianie własnego zdania, argumentowanie / chronologia i narracja historyczna

liceum, szkoła średnia podstawa programowa:

poznanie dziedzictwa narodowego i światowego / analiza i interpretacja tekstów kultury / historia sztuki i kultury, periodyzacja dziejów, cechy epoki / kształtowanie postawy odbiorcy kultury / dyskusja, argumentacja, twórcze działanie za pomocą różnych dostępnych mediów / współdziałanie w zespole / rozwiązywanie problemów w twórczy sposób / rozwijanie osobistych zainteresowań / kształtowanie hierarchii wartości na podstawie wybitnych dzieł kultury noclegi Kościelisko.