Elbląg

muszyna

ciche

murzasichle

pieniny

krynica

Elbląg– jest to 128 tysięczne miasto na prawach powiatu, które jest położone w północno-wschodniej części województwa na styku dwóch krain – Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej. To także stare miasto w województwie i jedno z starych miast w kraju rok założenia tysiąc dwieście trzydziesty siódmym, prawa miejskie w tysiąc dwieście czterdziestym szóstym . Port morski, morskie posiada przejście graniczne, ośrodek akademicki. To stolica diecezji elbląskiej od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty drugiego roku i dawna stolica województwa elbląskiego w latach tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty piąty- tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty dziewiąty). Elbląg to miasto położone w Polsce, które leży tuż obok rzeki Elbląg. Jego duża część powierzchni wynosi 7,952 ha. Należy do Euroregionu Bałtyk, Związku Miast Bałtyckich i Związku Miast Hanzeatyckich. Według różnych danych z roku dwa tysiące jedenastego miejscowość miała sto dwadzieścia siedem tysięcy mieszkańców (w tym sto dwadzieścia siedem tysięcy kobiet i sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć mężczyzn. W dwa tysiące dziesiątym roku w liczbie zarejestrowanych samochodów w Elblągu wyniosła 44,698, w tym samochodów osobowych 29,902. W Elblągu zarejestrowanych jest ponad dwanaście tysięcy siedlisk gospodarczych. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w tym czasie wyniosło dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych. Elbląg jest miastem przemysłu ciężkiego turbiny parowe i gazowe, meblowego i spożywczego piwo. Do największych zakładów należy Browar Grupy Żywiec oraz Alstom Power. Elbląg to ważny węzeł drogowy. Miasto leży na trasie drogi krajowej nr siedem z Warszawy do Gdańska oraz na szlaku drogi krajowej numer dwadzieścia dwa z Berlina do Kaliningradu. Zadnie siedziby władz województwa Elbląg pełnił do ostatniej reformy administracyjnej w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, kiedy to od pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć roku na prawach powiatu doszedł w skład województwa warmińsko-mazurskiego wbrew woli większości mieszkańców, którzy opowiedzieli się zdecydowanie za przynależnością miasteczka do województwa pomorskiego potrzebne źródło. W tym samym roku jako jedyne polskie miasto dostał nagrodę Unii Europejskiej za dokonania w dziedzinie ekologii oraz prestiżową nagrodę – Flagę Europy.