Startuje „Cyfrowy drogowskaz”

Za tydzień w Zamościu nastąpi nowe otwarcie programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

W jego ramach Latarnik Polski Cyfrowej, trener inaczej mówiąc trener kompetencji cyfrowych, wprowadzi chętnych zamościan w wieku 50+ w meandry zagadnień związanych z nowymi technologiami. Roztocze noclegi zaprasza.

Spotkanie pod nazwą „Cyfrowy drogowskaz”, inaugurujące tę edycję ogólnopolskiej akcji, odbędzie się  w czwartek, 23 października, w godz. 10:00 -13:00, w siedzibie MDK przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu. O tym co dobrego może dać każdemu Kowalskiemu cyfrowy świat będą rozmawiali uczestnicy spotkania organizowanego przez Latarnika Polski Cyfrowej – Barbarę Kolbus oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego

Podczas spotkania każdy mieszkaniec Zamojszczyzny w wieku 50+ będzie miał szansę zapisać się na warsztaty komputerowe oraz fotograficzne, które realizowane będą nieodpłatnie do czerwca 2015 roku.

Program Polska Cyfrowa Równych Szans realizowany będzie na Zamojszczyźnie w oparciu o opracowany przez Barbarę Kolbus lokalny plan działania pn. Cyfrowy Drogowskaz, w ramach którego prócz warsztatów komputerowych i fotograficznych przewidziano wyjazdy studyjne i debaty.

Spotkaniu ma charakter otwarty i nieodpłatne dla osób w nich uczestniczących noclegi Roztocze.

Według Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w tym roku odwiedza nas znacznie więcej zagranicznych turystów.

 

 

Roztocze noclegi

I to tyle dobrych informacji. Łącznie, w porównaniu z rokiem ubiegłym, od maja do końca lipca, odnotowano lekki spadek ruchu turystycznego w Zamościu. Jak duży? Według oficjalnych danych o ok. 10 proc. Trudno jednak stwierdzić, czy ta tendencja utrzyma się w kolejnych miesiącach. Jak podaje ZCITiH, polubili nas turyści spoza Polski, np. Francuzi, Niemcy, Włosi oraz Japończycy. Jeżeli chodzi o turystów z Polski, najwięcej ich przyjeżdża z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. W miesiącach maj – lipiec Zamość odwiedziło trochę ponad 20 tys. osób. W zeszłym roku nasze miasto z przewodnikiem zwiedziło ok. 250 grup. W tym roku, w tym samym okresie – 205 grup (3762 osoby).

– Zwiększył się ruch na trasie podziemnej w oficynie ratusza – informuje Joanna Liberadzka-Duras, dyrektor ZCITiH. – Od maja do lipca mamy 4050 osób, w tamtym roku było to ok. 1 tys. osób. – Mamy nadzieję, że w sierpniu ruch turystyczny się zwiększy, bo sierpień jest miesiącem kiedy ten ruch w naszym biurze jest największy. W tej chwili proponujemy turystom usługę „Spacerek po Zamościu”, czyli cogodzinne indywidualne zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Jeżeli zbierze się kilka osób, takie zwiedzanie jest dla turysty bardzo atrakcyjne cenowo – dodaje Liberadzka-Duras.

Mistrz Jorga w Zamościu

Dobiega końca dwudniowe międzynarodowe seminarium karate tradycyjnego fudokan, które prowadzi prof. dr soke Ilija Jorga 10 dan.

– Dla mnie Zamość jest bardzo wyjątkowym miejscem, zarówno pod względem historycznym, jak i pod względem karate – mówi mistrz Ilija Jorga. – Tu jest duże, silne centrum karate, drugie jest w Łodzi – dodaje mistrz Jorga, szef światowej federacji karate fudokan.

Zdaniem mistrza Jorgi, karate to przede wszystkim edukacja i ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, „kim jestem”. Mistrz wyjaśnia, że karate to duży światowy ruch społeczny, który kształtuje właściwe postawy i wartości życiowe, a jej członkowie uczą się m.in. stabilności mentalnej, lojalności na linii uczeń-mistrz, życzliwości czy sprawności fizycznej, która nigdy nie jest nakierowana na atak.

Jednym z wieloletnich uczniów mistrza Jorgi jest sensei Piotr Tytoń, polski przedstawiciel światowej federacji karate fudokan, który zorganizował to seminarium.

– Dla nas jest to potwierdzenie szacunku sensei do nas oraz naszego szacunku do sensei – mówi  Piotr Tytoń, 3 dan, prezes zamojskiej Akademii Sztuk Walki. – Sensei nigdy nie przylatuje, bo ktoś tak chce, tylko leci tam, gdzie są jego uczniowie, aby ich szkolić i trenować – wyjaśnia Tytoń.

Miejscem spotkania jest hala sportowa Gimnazjum nr 5, a seminarium, które odbywa się w dniach 18-20 lipca, jest jednym z wielu punktów w stałym kalendarzu światowej federacji karate fudokan.

Roztocze noclegi zaprasza!

Urlop na Roztoczu

Roztocze domki, jako łańcuch wysokich wzniesień, stanowi ważny dział wodny rozdzielający dorzecza Wisły i Dniestru, a tym samym zlewiska Morza Bałtyckiego i Czarnego. Stąd też wywodzi się nazwę Roztocza, jako krainy rozdzielającej, czyli w miejscowym dialekcie „roztaczającej” wody rzek płynących w różnych kierunkach. Inna wersja etymologicznej genezy nazwy Roztocza wywodzi, ją od dużej liczby wąwozów rozcinających, czyli „roztaczających” zbocza wzgórz. W krawędziowych strefach Roztocza biją liczne źródła, z których biorą początek m.in. rzeki Wieprz i Tanew oraz ich dopływy, a także dopływy Sanu, Bugu i Dniestru. Niektóre rzeki na krawędzi Roztocza tworzą efektowne doliny przełomowe z niezmiernie charakterystycznymi progami skalnymi, zwanymi tu „szumami”, jako że woda bystrych potoków szumi tu i rozbryzguje się, pokonując wyrzeźbione przez naturę skalne stopnie. Wiele roztoczańskich źródeł ma własności lecznicze, co docenił już król Jan III Sobieski, pan rozległych włości na Roztoczu, który zażywał tu kąpieli leczniczych. Współcześnie źródła te są podstawą rozwoju uzdrowisk: Horyńca Zdroju i Krasnobrodu na Roztoczu polskim oraz Niemirowa, Szkła i Brzuchowic na Ukrainie. 

Malownicze Roztocze

Roztocze noclegi jest wyżynnym pasmem wzgórz o szerokości 25 km i długości ok. 180 km, w tym w granicach Polski ok. 110 km, zaś na Ukrainie ok. 70 km. Pasmo rozpoczyna się od okolic Kraśnika i biegnie łukiem na południowy wschód aż do Lwowa. Kraina ta ma jedną z najbogatszych i najbardziej ciekawych szat roślinnych w Polsce. Przebogaty też jest świat zwierzęcy.

Aby skutecznie chronić to co najpiękniejsze powstały dwa parki narodowe – Roztoczański Park Narodowy, utworzony w 1974 roku na terenach Polski, oraz Jaworowski Park Narodowy powstały w 1998 roku po ukraińskiej stronie Roztocza.

Wyjątkowo barwną, często dramatyczną historię tej krainy ukazują liczne zabytki świadczące o bogactwie duchowym i wielokulturowości mieszkańców Roztocza. Mieszkali tu niegdyś w zgodzie, obok siebie: Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Ormianie, Tatarzy, a nawet osadnicy z Wysp Brytyjskich.

Turniej Literacki

Roztocze noclegi i Zamojski Dom Kultury mają zaszczyt zaprosić na turniej literacki, zatytułowany KOBIECY/MĘSKI PUNKT WIDZENIA, wszystkich autorów i autorki piszących prozą czy wierszem. Przewidziano wspaniałe nagrody, ufundowane przez dyrektora Zamojskiego Domu Kultury.

Nie umniejsza się też roli wspaniałej publiczności, która będzie mogła kibicować swoim ulubionym autorom, siedząc na widowni.

W programie jest również przeboje z trzeszczącej płyty, puszczane z analogów, przyniesione przez autorów.

Całość odbędzie się 8 marca 2014 roku z okazji Dnia Kobiet (8 marca) oraz Dnia Mężczyzny (10 marca) o godzinie 12:00.