Startuje „Cyfrowy drogowskaz”

Za tydzień w Zamościu nastąpi nowe otwarcie programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

W jego ramach Latarnik Polski Cyfrowej, trener inaczej mówiąc trener kompetencji cyfrowych, wprowadzi chętnych zamościan w wieku 50+ w meandry zagadnień związanych z nowymi technologiami. Roztocze noclegi zaprasza.

Spotkanie pod nazwą „Cyfrowy drogowskaz”, inaugurujące tę edycję ogólnopolskiej akcji, odbędzie się  w czwartek, 23 października, w godz. 10:00 -13:00, w siedzibie MDK przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu. O tym co dobrego może dać każdemu Kowalskiemu cyfrowy świat będą rozmawiali uczestnicy spotkania organizowanego przez Latarnika Polski Cyfrowej – Barbarę Kolbus oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego

Podczas spotkania każdy mieszkaniec Zamojszczyzny w wieku 50+ będzie miał szansę zapisać się na warsztaty komputerowe oraz fotograficzne, które realizowane będą nieodpłatnie do czerwca 2015 roku.

Program Polska Cyfrowa Równych Szans realizowany będzie na Zamojszczyźnie w oparciu o opracowany przez Barbarę Kolbus lokalny plan działania pn. Cyfrowy Drogowskaz, w ramach którego prócz warsztatów komputerowych i fotograficznych przewidziano wyjazdy studyjne i debaty.

Spotkaniu ma charakter otwarty i nieodpłatne dla osób w nich uczestniczących noclegi Roztocze.